defensa-juridica-jgl-correduria

Defensa Jurídica

L’assegurat té garantida la defensa o reclamació dels drets de l’assegurat, en via judicial, en els conflictes directament relacionats amb el contracte d’arrendament en vigor dels habitatges o locals descrites en la pòlissa i regulat per la Llei d’Arrendaments Urbans. Així mateix, es garanteixen els judicis de desnonament per falta de pagament o per obres no consentides quan l’assegurat sigui demandant. La reclamació de les rendes impagades queda també garantida, sempre que el deutor no sigui insolvent segons declaració judicial.

defensa-juridica-jgl-correduria

Defensa Jurídica

L’assegurat té garantida la defensa o reclamació dels drets de l’assegurat, en via judicial, en els conflictes directament relacionats amb el contracte d’arrendament en vigor dels habitatges o locals descrites en la pòlissa i regulat per la Llei d’Arrendaments Urbans. Així mateix, es garanteixen els judicis de desnonament per falta de pagament o per obres no consentides quan l’assegurat sigui demandant. La reclamació de les rendes impagades queda també garantida, sempre que el deutor no sigui insolvent segons declaració judicial.

933 34 05 00

Et redirigirem a la web d’ASISA per a procedir amb la contractació.

Per a continuar hauràs de llegir i acceptar les Condicions Legals de UNCorreduria.