On és més barat contractar l’assegurança del teu cotxe?

On és més barat contractar l’assegurança del teu cotxe?

Aquest article ha estat extret d’autopista.es en l’enllaç https://bit.ly/3e5vqRw

Contractar una assegurança de cotxe és un 44 per cent més barat a través d’un corredor d’assegurances que si es realitza per un altre mitjà.

Un estudi denominat “Asegurómetro”, elaborat per la consultora Prisma, assegura que contractar una assegurança de cotxe és més barat a través d’un corredor d’assegurances que si es realitza per un altre mitjà, concretament fins a un 44 per cent més barat. L’estudi analitza el comportament periòdic de l’evolució del preu de les assegurances a Espanya contractats a través de corredors d’assegurances.

Per a la realització d’aquest estudi s’ha pres la mostra de 799.559 pòlisses d’assegurats de diversos punts de la geografia espanyola, subscrites amb les principals asseguradores del mercat, tenint en compte tant les noves assegurances contractades com els renovats al llarg dels anys 2019 i 2020.


El resultat de l’estudi parla d’un preu mitjà de l’assegurança de cotxe de 380 euros en 2019 i de 369 euros en 2020, enfront dels 683 euros que va anunciar recentment el comparador Kelisto.es (Índex anual de preus de l’assegurança de cotxe) per al preu mitjà de l’assegurança d’automóvils l’any 2019. Els consumidors van pagar en 2020 una mitjana d’11 euros menys per pòlissa respecte a 2019, (- 2,91%) a través d’un corredor, mentre Kelisto.es assenyala un increment del 3,78 per cent, és a dir, 24 euros més respecte a l’any anterior.

EL CORREDOR ENFRONT DE LES COMPANYIES D’ASSEGURANCES

Com apunta Higinio Iglesias, CEO d’E2K, una empresa especialitzada en serveis per al sector de les assegurances, el corredor és un professional independent enfront de les companyies d’assegurances, l’activitat de les quals està regulada per una llei específica (la de mediació d’assegurances privades) i sotmès a la supervisió de la Direcció General d’Assegurances.

La Llei declara que “els mediadors d’assegurances privades oferiran informació veraç i suficient en la promoció, oferta i subscripció de les pòlisses d’assegurança i, en general, de tota la seva activitat d’assessorament… i … no podran imposar directament o indirectament la celebració d’un contracte d’assegurança”.

“Els corredors hauran d’informar –diu la Llei– a qui tracti de concertar l’assegurança sobre les condicions del contracte que al seu judici convé subscriure, oferint la cobertura que, d’acord el seu criteri professional, millor s’adapti a les necessitats d’aquell i vetllaran per la concurrència dels requisits que ha de reunir la pòlissa per a la seva eficàcia i plenitud d’efectes”. El corredor està obligat a brindar “al beneficiari de l’assegurança la informació que reclami sobre qualsevol de les clàusules de la pòlissa i, en cas de sinistre, a prestar-li la seva assistència i assessorament”.

Deixa un comentari

Et redirigirem a la web d’ASISA per a procedir amb la contractació.

Per a continuar hauràs de llegir i acceptar les Condicions Legals de UNCorreduria.